W aktualnym numerze „ZL” mój krótki tekst o wyborze wierszy Kawafisa pt. Czekając na barbarzyńców (przekł. I. Kania).

 

Polecam.