W najnowszym Przeglądzie Politycznym (nr 130) moje dwa teksty o Ksenofoncie oraz przekład rozdziału z książki Haydena White’a.

Link:  
http://www.przegladpolityczny.pl/aktualnosci/189/przeglad-polityczny-nr-130.html

Polecam.