W nowym Przeglądzie Politycznym moje opowiadanie pt. Virtu.

List do spisu treści: 
http://www.przegladpolityczny.pl/aktualnosci/263/przeglad-polityczny-139140.html

Polecam.