W nowym Przeglądzie Politycznym tekst W cieniu Wezuwiusza, będący zapowiedzią książki pt. W rejony mroku, która ukaże się wkrótce nakładem Wydawnictwa KEW. W tym samym nr PP obszerne omówienie Fantazji mimowolnego podróżnika (Włodzimierz Paźniewski: Owidiusz w Dawidgródku).

Link do spisu treści: 
http://www.przegladpolityczny.pl/aktualnosci/275/pp-1422017.html

Polecam!