Książki

W rejony mroku

 

„W rejony mroku” to szkic do intelektualnego portretu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, wybitnego pisarza, eseisty, współtwórcy paryskiej „Kultury”. Jacek Hajduk odczytuje arcydzielny „Dziennik pisany nocą”, komentuje go, osadza w kontekście nie tylko polsko–włoskim ale także europejskim i subtelnie zachęca do wyprawy w ciemne strony naszej cywilizacji. Żywa, barwna i inteligentna opowieść o pisarzu bez którego nie ma współczesnej literatury polskiej.

 

[z okładki]

 

 

 

Wydawnictwo: KEW, Wojnowice, wrzesień 2017; wydanie: pierwsze; stron: 224

ISBN: 978-83-7893-119-5

 

***

Fantazje mimowolnego podróżnika

 

Jakaż to współczesna, pulsująca życiem książka! Lektura Stempowskiego skłania Jacka Hajduka do sformułowania pytań, których wagi na co dzień nie czujemy. Z wielkimi pytaniami o przyszłość kultury europejskiej i kultury polskiej sąsiadują pytania o kondycję każdego z nas z osobna, o wybór wartości, o kształt relacji z najbliższymi osobami, o więź ze wspólnotą. W eseistyce Stempowskiego te dwa rodzaje pytań nigdy nie są od siebie odseparowane. Stempowski bowiem wtajemnicza nas w swoje życie, jego styl pisarski koresponduje z jego stylem bycia. Nigdy nie podejmował tematów dla niego osobiście nieistotnych. Do nich należał projekt „Owidiusz”, w którym to, co intymne, i to, co uniwersalne, wzajemnie się przenikało i oświetlało. Jacek Hajduk tropi intencje Stempowskiego, błyskotliwie analizuje jego eseje i listy, lecz nie poprzestaje na zabiegach interpretatora. Na kanwie ujawnionych wątków pisze własne dzieło będące świadectwem doświadczeń, lektur i przemyśleń. Bo być czytelnikiem Stempowskiego to przenieść jego przesłanie życiowe i artystyczne we własny czas. Czyż autor W dolinie Dniestru nie przestrzegał humanistów przed osłabieniem kontaktu z życiem, zwracając uwagę na zbyt książkowy i biblioteczny charakter studiów humanistycznych, które przecież mają za przedmiot człowieka, „dzieła jego rąk i myśli”.
Autor Fantazji mimowolnego podróżnika wystąpił we własnym eseju w kilku rolach: pisarza, badacza literatury, bezinteresownego czytelnika, świadka swojego czasu; w każdej z nich ma nam coś ważnego do powiedzenia. Warto się zaczytać w tej książce.


Andrzej St. Kowalczyk

 

 

Wydawnictwo: KEW, Wojnowice, grudzień 2016; wydanie: pierwsze; stron: 226

ISBN: 9788378931935

 

***

Petroniusza sztuka narracji

 

Jacek Hajduk, filolog klasyczny i polonista, stworzył pierwsze w Polsce w pełni nowoczesne studium teoretycznoliterackie poświęcone powieści Petroniusza oparte na najnowszych źródłach naukowych. Wykazał w nim, że utwór ten odegrał zasadniczą rolę w rozwoju nowożytnej literatury narracyjnej.

Z recenzji em. prof. dr. hab. Mariana Szarmacha 

 

 

 

 

 

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

ISBN: 978-83-233-4010-2
rok: 2015
format: B5
stron:202
oprawa: miękka
język publikacji: Polski / Polish

 

***

Konstandinos Kawafis, Kanon. 154 wiersze

 

Nieznany za życia, doceniony po śmierci, współcześnie uważany za jednego z najważniejszych i najbardziej inspirujących nowogreckich poetów.
Konstandinos Kawafis skrupulatnie przestrzegał podziału swoich utworów: na przeznaczone do publikacji, niepublikowane i odrzucone. Zostawił po sobie ledwie 256 wierszy, z których 154 składają się na doskonałe, niewydane za życia opus magnum.

„Kanon. 154 wiersze” to właśnie to dzieło.

Jak pisze Adam Zagajewski, w poezję Kawafisa wpisane jest marzenie odzyskania przeszłości; poprzez wykorzystywanie kontekstów historycznych, ale także nadawanie jej – przeszłości – życia. Zebrane w jednym tomie wiersze w nowym przekładzie Jacka Hajduka pozwalają na nowo docenić zarówno historyczne jak i ponadczasowe walory liryki aleksandryjskiego mistrza.

„(…) jest chyba oczywiste, że Kawafis jest poetą, którego głos nie ginie w tłumaczeniu. Teraz czeka nas przyjemność – otrzymujemy serię nowych przekładów autorstwa Jacka Hajduka. I tu, w lekturze, czeka na nas zawsze niespodzianka. Bo czym innym jest nasza pamięć o wierszach, choćby najdokładniejsza, a czym innym wrażenie, jakie wywierają na nas, gdy do nich wracamy. Zawsze znajdujemy w nich coś nowego, orzeźwiającego jak woda z górskiego źródła.”

Z przedmowy Adama Zagajewskiego

 

Wydawnictwo: KEW, Wrocław, październik 2014; wydanie: pierwsze; stron: 252

ISBN: 9788378931010

 

***

Parnicki, Malewska i długie trwanie

 

Praca Parnicki, Malewska i długie trwanie bez wątpienia jest wartościową i oryginalną rozprawą naukową na temat antyku w polskiej powieści historycznej XX wieku, opartą na przykładach z twórczości Parnickiego i Malewskiej. Autor demonstruje w pełni nowoczesne podejście do podjętego zagadnienia. Nie naśladując ani nie powtarzając tradycyjnych analiz historyczno- czy teoretycznoliterackich sprzed kilku czy nawet kilkudziesięciu lat, stara się odkryć głębokie znaczenie omawianych dzieł, a przede wszystkim ich funkcję w świadomości współczesnego społeczeństwa.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Stanisława Stabryły

 

 

Wydawnictwo: WUJ, Kraków, kwiecień 2014; wydanie: pierwsze; stron: 168

Format: B5; oprawa: miękka; ISBN: 978-83-233-3677-8

 

***

Kawafis. Świat poetycki

 

Konstandinos Kawafis, jeden z najważniejszych poetów XX wieku, w Polsce wciąż pozostaje twórcą znanym bardzo słabo. Niniejszy esej jest pierwszą tego typu publikacją w polskiej literaturze. Zasadniczym tematem książki jest tzw. Kanon poezji Kawafisa. Poza istotnymi dla recepcji Kawafisa szczegółami jego biografii czytelnik zapozna się z najbardziej znamiennymi tematami tej twórczości, do których należą: miasto, sztuka, pamięć, cielesność, homoseksualizm, przemijanie, historia i polityka. Co istotne, wszystkie wiersze Kawafisa cytowane są w przekładach własnych Jacka Hajduka.

 

 

 

Wydawnictwo: Homini, Kraków, listopad 2013; wydanie: pierwsze; stron: 132

Format: 145x205mm; oprawa: miękka; ISBN: 9788373544901

 

***

Pliniusz Młodszy

 

Apogeum potęgi cesarstwa rzymskiego.

Pliniusz Młodszy jest bliski śmierci. W Bitynii, gdzie przebywa jako namiestnik prowincji, rozpamiętuje przeszłość.

Pliniusz, rzymski pisarz i adwokat, świadek wybuchu Wezuwiusza i uczeń greckich filozofów, większą część życia spędził w służbie imperium. Za czasów terroru Domicjana wszedł w życie publiczne i piął się po szczeblach cursus honorum; równocześnie, ryzykując życiem, występował w obronie opozycjonistów. Do najwyższych stanowisk doszedł za panowania cesarza Trajana, z którym pozostawał w zażyłej przyjaźni i korespondował aż do śmierci.

Kim był? Tchórzem i koniunkturalistą czy bohaterem swoich czasów? Filantropem czy narcyzem? Artystą czy rzemieślnikiem słowa? Wreszcie: człowiekiem wyjątkowym czy rzymskim everymanem?

 

Wydawnictwo: Novae Res, Gdynia, marzec 2012; wydanie: pierwsze; stron: 164

Format: 121x195mm; oprawa: miękka ze skrzydełkami; ISBN: 978-83-7722-384-0

Brak komentarzy.

Brak trackbacków.