O autorze

Jacek Hajduk (ur. 1982 w Krynicy-Zdroju) – filolog klasyczny i polski. Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor monografii naukowych Parnicki, Malewska i długie trwanie (2014) i Petroniusza sztuka narracji (2015), książek eseistycznych Kawafis. Świat poetycki (2013), Fantazje mimowolnego podróżnika (2016) i W rejony mroku (2017) oraz powieści historycznej Pliniusz Młodszy (2012). Przełożył z języka nowogreckiego kanon poezji Kawafisa (2014). Stały współpracownik „Przeglądu Politycznego”, na łamach którego publikuje eseje i dzienniki podróży. Szkice, opowiadania, recenzje i przekłady literackie ogłaszał także w „Zeszytach Literackich”, „Tygodniku Powszechnym”, „Akcencie”, „Wyspie”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Toposie”, „Ruchu Literackim” i in. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015) oraz Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (2015, 2017). Członek Polskiego PEN Clubu i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Brak komentarzy.